سروده های من

یادم کن

. . .ای دوست

یادم کن

اولین شب تنهایم که زیر خراوار.خروار خاک تنها خوابیده ام

 منتظرم…….. امدی کنار قبرم نشستی

با سنگ ریزه کوچک وبا زمزمه حمد.. روی قبرم می کوبی

که بیدار باشم ولی من در خا نه ام نشسته ام و منتظر..

خانه ام که ادرس و نشانی نداشت که بگویم و لی منتظر بودم

وقتی حمد زمزمه می کنی به یاد شعر های کج مج من باش و لبخند بزن

گریه نکنی   چون من زیر خاکم چطوری اشکهابت پاک کنم!!

**************************
* * * * * *…در ابن دنیا هیچ کس معنی صداقت  را نشاخت

دل  هیچ کس  چو کشتی دراین راه .. دریا نرفت

همه با قصه صداقت محشور شدند

ولی از عدالت دو..ر دور شدند

 

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : شعر
ن : فرنگیس رزمی
ت : یکشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۲
دلشکسته

چه زیباست که آدم باعث شادی دیگران شود

 

ولی نمی دانم

چرا بعضی آدما

از شکستن دلی بیشتر لذت می برند

خدا از دل شکسته ها خبر داری؟!!!!!!!!!!!!

پس چرا در آنجا خانه نداری؟
[ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : شعر
ن : فرنگیس رزمی
ت : شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۲
پیچیدم


درد و غم  هایم را دور خودم چیدم دیوار بلندی شده

حالا نمی توانم از روی آن

 رد شوم……..

 [ ادامه مطلب ] | [ موضوع ] : شعر
ن : فرنگیس رزمی
ت : شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۲
 
 
  لطفاً برای تکمیل این بخش در باره من فایل about.php واقع در پوشه پوسته را ویرایش کنید.  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.