دلتنگم
مانند بلبل های  پایتخت
که روی ساختمان های سیاه
بیاد گل می خوانند و دلتنگ هستند
————————————
دلِ تو
به دلِ من
بی راهه هم ندارد
چه برسد به راه
———————————-
کاش هوای دلت
مانند هوای شهر
بارانی می شد
و میشست
غبار کینه را
از دلت
——————-
شاید تو نیز
پیامبری از خدا باشی
زیرا
ابراهیم
بت شکن بود
و تو
دل شکن

—————————-
هیچ تبلیغی نمی خواهد
اگر برای خدا باشد
پس
بگذارید
گمنام بماند