به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات

تمام نوشته هاي مربوط به موضوع ’ضرب المثل‘ :

گلدوزی با چرخ کار خودم

» ديدگاه ۲
ضرب المثل محلی….

 

کار دست خودم  پولک ریز دوزی است۱………..خوشحالی زیاد زیر دلش می زند

 

 

تفریف زیاد از کسی کردن

۲….خوشی شاخ شکمش می زند


۳….تعارف آمد و نیامد دارد


 

۴…تعارف کم کن وبه دجله انداز


۵٫٫تعا رف واجب است امام خوردن واجب نیست

۶….باد سر کوِهش می زنه


 

..کسی که در آسایش است و در فکر دیگران نیست


۷…جلویی که موش بزنه حمونه… حمونه خودش صدا می کند


کسی که کار اشتباهی انجام بدهد خودش هم اقرار کند که اشتباه کرده


۸…کاسه کوزه اش سر فلانی می شکند


 

۹…خودش دلِش پُر است واسه امام حسین گریه می کنه


کسی که با کسی بدون بهانه دعوا کند

۱۰٫٫آب که از سر گذشت چه یک وجب چه دووجب


۱۱ اینها شروه شیخ حاجی است….کسی  که کار بیجا یی انجام بدهد


۱۲ سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است


در مورد وعده بیجاز 

۱۳…شَر دیر و بلا دیر تر/دور تر/


۱۴….عقل که نیست جان در عذاب است

۱۵….نو  شدارو بعد از مرگ سهراب

۱۶….مادر نصیحت می کند به دختر به دختر

که سرِ بی چادر از خانه نرو در

که شاید نا َمحرَم ببیند

گردد دیوانه و سبک سر


به دختر جوان که حجاب رعایت نکند

 

۱۷خر سی شی پا لین دو هزار……/خر سی شاهی پالون دو هزار

با تشکر از صفیه

۱۸……………..فلانی براش تره هم خورد نمی کند


 

 

 

..فلانی از دنده چپ بلند  شده ۱۹…………

۲۰٫آستین در ازی ندارم که دهن همه ببندم» بدون ديدگاه
ضرب المثل…خرمالوی حیاطمان است

۱………….کسی که  خوش اخلاق باشد می گویند

فلانی شیرین…شیرین مثل عسل هستش


۲…………کسی که غر ..غرو با شد می گویند

چه مثل زنبور وز..وز می کنی


۳….کسی که تکبر داشته باشد

می گویند فلا نی انگار از دماغ فیل افتاده


۴……………مثل پی و شمع

در مورد کسانی که با هم خیلی دوست هستند

پی…چربی گوشت


۵….در مورد کسی که با ابا و اجدادش فخر کند

یا بقولی پوز بدهد

می گویند آن دنیا نمی پرسند پدرت کیست میگن عملت چیست


۶…کسی که دارای عیب باشد و لی عیب دیگران بگیرد

می گویند….مثل خر سرش کرده توی آخور


۷….گُلی که کاشتی خودت آبش بده


کسی که به یکی قول می دهد برایش کاری انجام بدهد و لی بعد به کسی دیگه

انجام بده


۸…..سواره  … خبر ِ …پیاده ندارد


در مورد کسی که وضع مالی خوبی دارد ولی دیگران را درک نکند و به فقیر کمک نکند


۹….سوار خر مردمی آخرش پیاده است


کسی که از مال دیگران استفاده کند


۱۰….کوه به کوه نمی رسه ولی آدم به ادم می رسه

در مورد کسی که از یکی گله دارد


گربه اگر عار داره دمُ بریده اش یاد داره

در مورد کسی از کسی حف بد شنیده


۱۲…………کسی که غیبت کند یکی بگوید غیبت نکن

می گوید

هر کس توی قبر خودش می خوابد


۱۳…….به آدم طمع کار که زیاد حرص می زند می گویند

دنیا چرک دست است نمی خواد حرص بزنی


۱۴…..فلا نی دوستیش مثل خاله خرس است۱۵….ثواب در خانه صاحبش بلد است


۱۶….اگه عسل توی دهانش کنم میگه سَم است


در مورد کسی که برایش خوبی کنی ولی قدر نا شناس باشد


÷17….فلانی نونش توردغن است


کسی که وضع مالی خوبی دارد


۱۸…هستی می  کند مستی

در مورد آدم ثروتمند می گویند

 

۱۹….آبروی  رفته  مثل روغن ریخته است دیگه نمی توان جمع کرد

در مورد کسی که نا حق آبرویش ببرند


۲۰……………فلانی دهنش چفت و بست نداره


کسی که راز نگهدار نباشه


۲۱…دَره دروازه می شه بست ولی دهن مردم نمی شه بست


در مورد کسی که کار خلا فی انجام داده باشد


۲۲………..جیب خالی پُز عالی


در مورد آدم خالی بند می گویند کسی که نصف حرفهاش مخلوط با دروغ باشه

والسلام

التماس دعا

الهی تکیه گاهم تویی نا امیدم مکن

razminejad.ir

» ديدگاه ۴

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير

  • Carpetspm: ???????,??????????! ...
  • فرنگیس: سلام علیکم لطف کردید سپاس...
  • فرنگیس: سلام علیکم لطف کردید با تشکر...
  • فرنگیس: سلام علیکم ممنونم لطف کردید...
  • فرنگیس: سلام علیکم نظرلطف شماست...