به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات

پست هاي مربوط به تاريخ اکتبر, 2017:

دلنوشته

سطحِ توقعتان را نسبت به آدمهاى اطرافتان، بچسبانید ڪفِ زمین!
ڪنار بیایید با خودتان، ڪه آدمها همین اند…
قرار نیست همیشه مطابقِ میلِ تو رفتار ڪنند.
یڪ روز با تو میخندند و فردایش به زمین خوردنِ تو!
بگردید و آنهایى را ڪه ڪنارشان خودِ واقعىِ تان هستید پیدا ڪنید!
آنهایى ڪه مجبور نیستید ڪنارشان نقش بازے ڪنید ڪه مبادا فردا روزے برایتان حرف دربیاورند…
لبخند بزنید به تمامِ آنهایى ڪہ زندگیشان را گذاشته اند براے آزار دادنتان!
باور ڪنید هیچ چیز به اندازه ے لبخندِ شما، معادلاتشان را بهم نمیریزد!

» بدون ديدگاه
دنیای مثبت

دعا نمی کنم که دنیایی شاد وآرام داشته باشم

دعا می کنم..

که

خداوند عینکی بدهد

که بتوانم

دنیای منفی ام

را

مثبت ببینم

رزمی فرنگیس….یا علی مدد

 

» بدون ديدگاه

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير