به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات

پست هاي مربوط به تاريخ سپتامبر, 2010:

خرید و فروش ملا

روزی ملا الاغ خود را برای فروش به بازار برده به دلالی داد که آنرا بفروشد خودش هم کناری ایستاد تماشا می کرد دلال شروع به توصیف الاغ نمود و گفت ای مردم این الاغ را که می فروشم خیلی تندرو بار کش است هر کس آنرا بخرد کاملا راضی و خشنود خواهد بود ملا با خود فکر کرد گفت الاغ به این خوبی چرا خودم نخرم پیش دلال رفت الاغ را قیمت کرده و پول داد و الاغ را برداشته به خانه برد قصه را برای زنش تعریف کرد زن هم گفت من هم امروز معامله خوبی کردم وقتی که شیرفروش آمد رفتم شیر بخرم شیرفروش که می خواست شیر برایم وزن کند من او را پاییدم دیدم متوجه نیست آهسته دست بندم باز کردم ودر ترازو انداختم تا شیر بیشتری بدهد او هم ملتفت نشد به اندازه دستبند شیر زیادی داد ملا از شنیدن آن خوشحال شد و گفت بسیار خوب بارک الله غیرتکم تو از داخل خانه و من از خارج خانه کار کنیم که زندگی را بخوبی و آسانی فراهم سازیم.

» بدون ديدگاه
دسته هاون

یک روز تگرگ می بارید سر ملا برهنه و کچل بود چند دانه تگرگ بر سر ملا افتاد و سر ملا شکست ملا با عجله بخانه آمد دسته هاون بزرگی برداشته بیرون آمده در مقابل آسمان نگاه داشت و گفت خداوندا اگر زرنگی سر این دسته هاون را بشکن والا شکستن سر من که کاری ندارد.

» بدون ديدگاه
خانه دو در

روزی ملا پس از اتمام درس چند نفر از شاگردانش را به منزل دعوت کرد آنها را تا جلو خانه آورد و گفت شما منتظر باشید تا من بیایم وارد خانه شد از زنش پرسید در خانه چیزی برای پذیرایی از مهمانها داریم زن گفت در خانه هیچ چیز نداریم ملا به زن گفت برو عذر مهمانها را بخواه زن بیرون رفت و به مهمانها گفت ملا منزل نیست مهمانها گفتند این چه حرفی است میزنی ملا در حضور ما وارد خانه شد ملا از پنجره خانه فریاد زد مگر نمی دانید که این خانه دو در دارد لابد از در دیگر بیرون رفته.

» بدون ديدگاه

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

جدیدترین نوشته ها

ديدگاههاي اخير