به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
رباعی

چشمان گیرای تو، ارامشم شد
دریای چشمهایت ،غزل اسایشم شد
شهری چراغانی کند، وقتی نگاهم کنی
منزل کنم در کوی تو، خو اهشم شد
رباعی بروزن مستفعل, ,فع
از سروده فرنگیس رزمی نژاد

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير