به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
دلنوشته فرنگیس

در آسمان آبی           بود فرشته سفید پوش مهربانبال زنان نظاره گران             بر اعمال انسانها یی         که بودند در یک خواب عجیب         عاشق… بر این دنیای غر یب           که        غوطه ور در عشق های دنیایی شان                  چون فرهاد                  کوه را به عشقِ دلدار می کِنند
       غافل از اینکه در پیچ و تابِ زندگی
     ودر غروبی غمگین
     بی قراری را به شاخ و بر گهای تک درخت پیر و سالخورده
   تزریق می کنند
     که همیشه چشم انتظار آنهاست
    اما در یغ!!!!

        محبت… گم شده در زمینهای بکرو بی بذز

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير