به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
حسرت دیدار

جمعه هم رفت
و لی باز دلم در حسرت دیدار ماند..
خورشید دنیا یم تار است
با کدامین عینک می توان
تورا دید!
ترک برداشته چشمانم
همانند پسته رفسنجان
پیشتر از اکسیژن هوا
به طلوع تو احتیاج داریم

یا علی مدد فرنگیس رزمی

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير