به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
احمد خان دشتی

احمد خان دشتی

احمد خان فرزند محمد خان دشتی گرچه حکومت و ریاست پدر به او نرسید ولی ذوق سخن و طبع روان را از وی به ارث برد بلکه در باریک اندیشی و نازک کاری پا فراتر از گذاشته و دوبیتی ها یش سوز و گدازی دارد که حکایت از عشق اتشینی می کند که شاعر سالها در شعله هایش می سوخته و مجنون وار تا پایان عمر از این عشق نا سرانجام بد فرجام به زبان شعر زاریده و نالیده است.اشعارش به واسطه ی بی توجهی کم باقیمانده برای نمودن شیوه سخن شاعر چند دوبیتی و یک قصیده نقل می گردد.

دل شوریده ام افتاده در بند            بنالم با این دل شوریده تا چند

من و یعقوب عمری گریه کردیم        کم از فرزند مردم او زفرزند

************************************************

بتا روی تو چون بدر منیر است           دو چشمت افت برنا و پیر است

نه نتها شد دل من صید زلفت          به هر تاری هزاران دل اسیر است

************************************************

به زلف عقرب به رخ چون ماهی ای دوست         اگر کوته قدی دلخواهی ای دوست

مشو غمگین از این پستی قامت                    که تو عمر منی کوتاهی ای دوست

**************************************************

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير