به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
دلتوشته

:
:
از غم واندوه چیزی می دانید؟
مثل خاریست که بدستت می زند
بظاهر زخمی نیست
ولی میسوزاند جسم وجانت
وهیچ پادزهری هم ندازد
رزمی فرنگیس

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

جدیدترین نوشته ها

ديدگاههاي اخير