به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
سخت گشته عبورم

خاطرات پراز درد،،وزخم،گشته مرورم
تک در خت کویرم کردی و من صبورم
اگر کوه شدم در این دنیای تنهایی ها
جاده پر از خار غم و سخت گشته عبورم

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير