به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
دلتنگی

دلتنگی،،،،:
قلبم را کسی بدرد آورد،
که هیچ وقت
راضی بدرد آورن قلبش
نبودم….،،،،،رزمی فرنگیس،،،

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير