به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
سبک شمردن نماز…….

 

 
رسول الله “صلی الله علیه وسلم” میفرماید:((بلغو عنی ولو آیه))
((از من تبلیغ کنید حتی اگر که یک آیه باشد))
و با فرستادن این پیام برای دیگران این پیام شفاعت روز قیامت برای تو خواهد شد
 رسول الله “صلی الله علیه و سلم” میفرماید!  هرکس در نماز سهل انگاری کند خداوند  پانزده سزا به او خواهد داد،  شش تا در دنیا سه تا در هنگام مرگ، سه تا در قبر و سه تا هنگام خروج از قبر.
شش تای دنیا
 ۱ خدا برکت از عمرش مگیرد
۲ خدا سیمای صالحان از صورتش می زداید
۳ در هیچ کاری از خدا اجر و پاداش نمی گیرد
۴ دعایش به آسمان بالا نمی رود
۵ذلیل مردم در دنیا می شود.
۶هیچ چیزی از دعای مومنان نصیبش نمی شود.
و اما سه تای هنگام مرگ 
۱ ذلیل و خوار میمیرد
۲گرسنه میمیرد
۳تشنه میمیرد،اگر به او تمام آب دریاها را بدهند.
اما سه تای قبر
۱خدا قبرش را بر او تنگ می کند  اورا فشار می دهد تا که دنده هایش از هم بیرون برود
 ۲ خدا آتشی سرخ بر قبرش می افشاند
۳ خدا ماری بر او مسلط می کند که نامش  الشجاع… الاقرع است.
اما سه تای روز قیامت
۱خدا کسی به او مسلط می کند که با صورت اورا به جهنم می کشاند.
۲خدا با نظر غضبناک به صورتش نگاه می کند تا اینکه گوشت صورتش بریزد
۳خدا حسابش را شدید می کند و او را به جهنم روانه می کند. و بدترین قرار گاه برای کسی که نماز را ترک کند و هیچ نوری در صورتش باقی نمیماند .
هرکس نماز ظهر را ترک کند در روزیش برکت وجود ندارد
هر کس نماز عصر را ترک کند در جسمش قوت وجود ندارد          هرکس نماز مفرب را ترک کند در اولادش ثمری وجود ندارد
هرکس نماز عشاء را ترک کند در خوابش راحتی وجود ندارد

 اللهم صل علی محمد و ال محمد وعجل فرجهم123123123123123123123

123123123123123123123123123123

123

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير