به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
احادیث صبر

 

 
احادیث صبر
 

صبر براى ایمان به منزله سر است نسبت به تن ، پس زمانیکه سر برود ، تن هم مى رود ، همچنان که اگر صبر برود ایمان هم مى رود.

پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله
۱٫ صبر بر سه قسم است ، صبر هنگام بلا و مصیبت و صبر بر انجام طاعت و صبر بر ترک معصیت
عن على علیه السلام قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الصبر ثلاثه ، صبر عند المصیبه وصبر على الطاعه وصبر عن المعصیه
                                                                                                        مسکن الفؤاد ص۴۶

امیر المؤمنین علیه السلام
۲٫ بهترین مردم کسى است که ، زمانیکه نعمتى به او اعطا شد ، شکر گوید ، و زمانیکه به مصیبتى گرفتار شد ، صبر کند ، و زمانیکه به او ظلم شد ، گذشت نماید
قال على علیه السلام : خیر الناس من إذا أعطى شکر وإذا ابتلى صبر وإذا ظلم غفر.
                                                                                                           غررالحکم ص۲۷۷

امام صادق علیه السلام
۳٫ اگر انسان مؤمنى به بلا و مصیبتى گرفتار شد ، و بر آن صبر نمود ، اجرش مانند اجر هزار شهید است
ابى حمزه الثمالى قال قال أبو عبد الله علیه السلام من ابتلى من المؤمنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل أجر ألف شهید .
                                                                                                        مسکن الفؤاد ص۴۷

امام صادق علیه السلام
۴٫صبر براى ایمان به منزله سر است نسبت به تن ، پس زمانیکه سر برود ، تن هم مى رود ، همچنان که اگر صبر برود ایمان هم مى رود .
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَهِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
                                                                                                وسائل الشیعه ج۳ ص۲۵۷

رسول خدا صلی الله علیه و اله
۵٫ صبر بهترین مرکب سواری است،خداوند هیچ بنده ای را بهتر و گسترده از صبرروزی نداده است
الصبر خیر مرکب ما رزق الله عبدا خیرا له و لا اوسع من الصبر.
                                                                                               میزان الحکم،ج ۲،ح ۱۰۰۲۵

امیر مؤمنان علی علیه السلام
۶٫ بر شما باد صبر و استقامت کردن،زیرا صبر نسبت به ایمان ،همانند سر به بدن است است.
علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالراس من الجسد.
لا ایمان لمن لا صبر له،
کسی که صبر و استقامت ندارد،ایمان او پایدار نخواهد ماند.
                                                                                              نهج البلاغه،کلمات قصار ۸۲

حضرت علی علیه السلام
۷٫ شخص صبور، پیروزی را از دست نخواهد داد هر چند طول بکشد
لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.
                                                                                  نهج البلاغه،کلمات قصار،حکمت ۱۵۳

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله
۸٫ صبر نصف ایمان است
الصبر نصف الایمان.
                                                                                               محجه البیضاء،ج ۷،ص ۱۰۶

رسول خدا صلی الله علیه و اله
۹٫ صبر،گنجی از گنج های بهشت است
الصبر کنزمن کنوز الجنه.
                                                                                               محجه البیضاء،ج ۷،ص ۱۰۷

امیر مؤمنان علیه السلام
۱۰٫ صبر و شکیبایی به پیشرفت هر کار(مهمی)کمک می کند
الصبرعون علی کل امر.

غرر الحکم،حدیث ۷۶۵

امیر مؤمنان علیه السلام
۱۱٫ اگر صبر کنی،به خاطر صبر خودبه مقامات ابرار و نیکوکاران می رسی و اگر بی صبری کنی،این بی صبری تو را در عذاب دوزخ وارد می کند
ان صبرت ادرکت بصبرک منازل الابرار و ان جزعت اوردک جزعک عذاب النار.
                                                                                                  شرح غرر الحکم،ح ۳۷۱۳

امام صادق علیه السلام
۱۲٫ هر کس از مؤمنان به بلایی گرفتار شود(و)شکیبایی را از دست ندهد،پاداش هزار شهید دارد
من ابتلی من المؤمنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید.
                                                                                                    اصول کافی،ج ۲،ص ۹۲

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله
۱۳٫ کسانی که به بلایی مبتلا شود وشکیبایی کند و نعمتی به او برسد و شکر آن را به جا آورد و مورد ستم واقع شود و(با بزرگواری)طرف راببخشد،چنین کسانی امنیت و آرامش(در قیامت دارند)و آنها دایت یافتگانند.
من ابتلی فصبر واعطی فشکر و ظلم فغفر اولئک لهم الا من و هم مهتدون.
مجمع الانوار،ج ۲،ص ۵۲۶ حدیث ۸۳۰

امام صادق علیه السلام
۱۴٫ صبر،آنچه را که در درون بندگان خدا ازنور و صفا وجود دارد،آشکار می کند و بی صبری و ناشکیبایی، آنچه را که در درون آنها از ظلمت ووحشت است،ظاهر می سازد.

الصبر یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفاءو الجزع یظهر ما فی بواطنهم من الظلمه و الوحشه.
                                                                                           بحار الانوار،ج ۶۸،ص ۹۰،ح ۴۴

امیر مؤمنان علیه السلام
۱۵٫ اساس وریشه صبر،ایمان و یقین خوب، نسبت به خداوند است. 
اصل الصبر حسن الیقین بالله
                                                                                                     غرر الحکم،حدیث ۲۱۳

امام صادق علیه السلام
۱۶٫ انا صبرو شیعتنا اصبر منا، ما صبورانیم،ولی شیعیان ما از ما صبورترند».راوی سؤال می کند،فدایت شوم! چگونه شیعیان شما از شما صبورترند؟امام در پاسخ فرمودند:«لانا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون، چون ما بر چیزی که می دانیم(و از اسرار آن آگاهیم)
صبر می کنیم،ولی شیعیان ما در برابر اموری که از اسرارش آگاه نیستند صبر می کنند.
                                                                                              کافی،ج ۲،ص ۹۳،حدیث ۲۵

امیر مؤمنان علی علیه السلام
۱۷٫ کسی که پی در پی حوادث ناخوشایندی برایش حادث شود،فضیلت صبر را برایش فرهم می کند برای هر نعمتی کلید و قفل و بندی است،کلید آن صبر و قفل و بند آن،تنبلی و کسالت است.

من توالت علیه نکبات الزمان اکسبته فضیله الصبر…لکل نعمه مفتاح و مغلاق و مفتاحها الصبر و مغلاقها الکسل.

                                                                    شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج ۲۰،ص ۳۲۲

 رسول خدا صلی الله علیه و اله
۱۸٫ کسی که خود رابه چهره صابران در آورد(و جزع و فزع را ترک گوید)، خداوند روح صبر را به او می بخشد و کسی که به چهره عفیفان در آید،خداوند او را به زینت عفت می آراید و کسی که در چهره بی نیازان در آید،خداوند اورا بی نیاز می سازد و به هیچ بنده ای موهبتی بهتر و گسترده تر از صبر عطا نشده است
من یتصبر یصبره الله و من یستعفف یعفه الله،و من یستغن یغنه الله و ما اعطی عبد عطاء هو خیر و اوسع من الصبر.
                                                                                       میزان الحکمه،ج ۲،حدیث ۱۰۱۲۸

 امیر مؤمنان علی علیه السلام
۱۹٫ کسی که دوست دارد عمر طولانی داشته باشد،باید قلب صبوری در برابر مصائب آماده کند
من احب البقاء فلیعد للمصائب قلباصبورا.
                                                                                     بحار الانوار،ج ۷۵،ص ۸۱،حدیث ۷۱

امیر مؤمنان علی علیه السلام
۲۰٫ از جزع و ناشکیبایی بپرهیز،زیرا امید انسان را قطع و کوشش و تلاش را ضعیف ساخته و غم اندوه به بار می آورد
ایاک و الجزع فانه یقطع الامل و یضعف العمل و یورث الهم.
                                                                                                 بحار الانوار،ج ۷۹،ص ۱۴۴

حضرت علی علیه السلام
۲۱٫ جزع(دربرابر مصائب)،مقدرات را تغییر نمی دهد،ولی اجر و پاداش انسان را از بین می برد
الجزع لا یدفع القدر و لکن یحبط الاجر.
                                                                                                   غرر الحکم،حدیث ۱۸۷۶

امام هادی علیه السلام
۲۲٫ مصیبت برای انسان صبوریکی است و برای انسان بی صبر و ناشکیبا دوتاست
 المصیبه للصابر واحده و للجازع اثنان.
                                                                                                 بحار الانوار،ج ۷۹،ص ۱۴۴

۲۳٫ امام کاظم علیه السلام در بیان یکی از وصایای حضرت مسیح علیه السلام می فرمایند
:« دل های خود را پناهگاه شهوات قرار ندهید،آن کس که در بلا،بیشتر بی تابی می کند،علاقه اش به دنیا بیشتر است و آن کس که در بلا،شکیباتر است،نسبت به دنیا،بی اعتناتر است

ولا تجعلوا قلوبکم ماوی للشهوات ان اجزعکم عند البلاء لاشدکم حبا للدنیا و ان اصبرکم علی البلاء لازهدکم فی الدنیا.
                                                                                                   بحار الانوار،ج ۱،ص ۱۰۶

امیر مؤمنان علی علیه السلام
۲۴٫ کسی که صبر او را نجات ندهد،بی تابی او را هلاک خواهد کرد
من لم ینجه الصبر اهلکه الجزع
                                                                                                   بحار الانوار،ج ۶۸،ص ۹۶

التماس دعا دارم با مولاعلی30 (1)

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير