به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
لطفا با دقت بخوانید…منبع دنیای اسلام

 

 

 

 

در حدیث معتبر از امام موسی (ع) سوال کردند که به چه علت حضرت امیر المومنین (ع) انگشتر دردست راست می کردند؟فرمود زیرا که آنحضرت پیشوای اصحاب یمین است که در قیامت نامه هایشان را به دست راست می دهند.و حضرت رسول (ص) انگشتر را دردست راست می کردندواین علامتی است برای شیعیان ما که به این علامت ایشان را می شناسند وبه محافظت کردن در وقت نمازهای پنجگانه وبه دادن زکات وبه قسمت کردن مال خود با برادران مومن خود وامر به نیکی ها کردن ونهی از بدی ها کردن واز حضرت امیرالمومنین (ع) منقول است که حضرت جبرئیل به حضرت رسول (ص) گفت هرکه انگشتر در دست راست کند وغرضش سنت ومتابعت تو باشد وببینم او را که در قیامت متحیر مانده است دستش بگیرم وبه تو به حضرت امیرالمومنین برسانم.واز حضرت صادق منقول است که از سنت پیغمبران انگشتر در دست راست کردن است واز حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود هر که انگشتری دردست چپ داشته باشد که نام خدا در آن باشد دروقت استنجا بدرآورد ودر دست دیگر کند واز حضرت صادق (ع) منقول است که حضرت رسول(ص) نهی فرمود از انگشتر دردست شهادت کردن وانگشت میان واز حضرت صادق منقول است که انگشتر را به بند پایین انگشت برسانید ودرروایتی وارد شده است که انگشتر به سرانگشت کردن عمل قوم لوط است.

در بیان جنس انگشتر

سنت است که انگشتر از نقره باشد انگشتر طلا دردست مردان حرام است وانگشتر آهن وبرنج وفولاد برای  مردان وزنان مکروه می باشد در چندین حدیث معتبر منقول است است که حضرت رسول (ص) به حضرت امیرالمومنین فرمود یا علی انگشتر طلا در دست مکن که آن زینت تو است در بهشت. (حلیه المتقین)

 طلا زینت اهل بهشت است وخداوند طلا را دردنیا زینت زنان قرار داده وبرمردان پوشیدن طلا ونماز خواندن باآن حرام است(وسائل الشیعه۲/۱۰۰).

 اما پلاتین یا طلای سفید برای مردانچه حکمی دارد ؟ به فقهای معاصر رجوع ونظراتشان را می آوریم کتاب (مسائل جدید از دیگاه علما ومراجع تقلید)مولف سید محسن محمودی ج۲:

 پوشیدن طلای سفید وپلاتین جهت مردان چگونه است؟

حضرت آیت الله خامنه ای : اگر طلاست که براثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده است حرام است ولی اگر پلاتین است یاعنصر طلادرآن به قدری کم است که عرفا به آن طلا نمی گویند مانع ندارد.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:ظاهرا پلاتین غیر ازطلای سفید است لذا پلاتین برای مردان حلال است اگر چه طلای سفید حرام است.

حضرت آیت الله  بهجت:اگر ازجنس طلا نباشد مانع ندارد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:زینت به طلای سفید برای مردان جایز نیست ولی پلاتین که فلز دیگری است اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر طلا باشد جایز نیست واگر فلز دیگری محسوب شود اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله تبریزی: پوشیدن طلا ولو سفید باشد برای مردان جایز نیست ولی پلاتین که فلز دیگراست مانعی ندارد.

 آثار سنگهای معدنی دربیان روایات: (منبع برگرفته از حلیه المتقین ومعجزه نگین علی رضا اسد اللهی فرد)

 عقیق:

فقر و نفاق را ازبین می برد:

در روایت ابی نصر از امام رضا (ع) آمده که حضرت فرمود:به همراه داشتن عقیق فقر را از بین می برد وکسی که عقیق به دست می کند نفاق را از خود دور می کندو نیز در روایتی دیگر آمده  که عقیق  در دست راست بهترین زینت است وفقر را ازبین می برد.(کافی ج۶ووجامع الاخبار ص۱۳۳)

 عقیق بابرکت وامید عاقبت به خیری دارند آن می رود:

امام صادق(ع)فرمود پیامبر اکرم فرمود:انگشتر بانگین عقیق بدست کنید چرا که عقیق مبارک است وهرکس انگشتر عقیق بدست کند امید است که عاقبت به خیر شود.(وسائل الشیعه ج۵ ص۸۶)

درروایتی دیگر حضرت علی (ع) میفرماید:از رسول دا شنیدم که می فرمود:هرکس انگشتر عقیق سرخ  بدست کند خداوند عاقبت او را به خیر ختم کند.(مستدرک الوسائل ج۳ ص۲۹۵)

دارنده عقیق نیازهایش برطرف می شود:

ربیعه میگوید در دست امام علی ابن الحسین (ع) نگینی دیدم که پرسیدم :این نگین چیست؟حضرت فرمود:عقیق رومی است وفرمود:رسول خدا فرمود :هرکس انگشتر عقیق به دست کند حوایج اش برآورده می شود.

عقیق دارنده اش را درامان نگه می دارد:

امام صادق(ع)فرمود:عقیق در سفر سلامتی است.

عقیق حرز سلامتی از هر بدی است

شخصی به رسول خدا (ص) شکایت کرد که در سفر اموالش را راهزنها  زدند حضرت فرمود:چرا انگشتر عقیق بدست نکردی ؟ همانا انگشتر عقیق از هر بدی نگه می دارد.(وسائل الشیعه ج۵ ص۸۹)

عقیق دعا را درمعرض اجابت فرار میدهد:

سلیمان اعمش میگوید امام صادق (ع) فرمود:خداون دوست دارد دستی که انگشتر عقیق دارد بطرف او بالا رود.(وسائل الشیعه ج۵ ص۹۱)

کسی که  عقیق به دست می کند ثروتمند می شود:

امام صادق (ع) به اعمش که عرض کرد بیشتر آگاهم کن فرمود خیلی عجیب است دستی که درآن نگین عقیق باشد ودرهم ودینار نداشته باشد.(وسائل الشیعه ج۵ ص۹۱)

عقیق حرز سلامتی از هر بلایی است:

اما صادق(ع) به سلیمان فرمود:عقیق حرز ونگهدارنده از هر بلایی است وباز فرمود :عقیق نمی گذارد صاحبش نیاز مند شود.

عقیق شادی آور است :

امام رضا(ع) از پدرانش نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود:انگشتر عقیق به دست کنید مادامی که در دست دارید به شما اندوهی نخواهد رسید.(مکارم الاخلاق ص۸۷)

کسی که عقیق بدست می کند از مقربین خواهد شد:

سلمان فارسی از پیامبر (ص) نقل می کند که حضرت به علی(ع) فرمود:یا علی ! انگشتر عقیق به دست کن تا از مقربین باشی.عرض کرد مقربین چه کسانی اند؟جبرئیل ومیکائیل (ع) عرض کرد چه نوعی فرمود:عقیق سرخ.(وسئل الشیعه ج۵ص۸۸)

 

آثار یاقوت وزمرد وزبرجد :

یاقوت زداینده فقر است:

حسین بن خالد از امام رضا(ع) نقل می کند که حضرت فرمود:حضرت صادق(ع) می فرمود:انگشتر بانگین یاقوت بدست کنید که فقر را ازبین می برد.(کافی ج۶)

در روایتی از حضرت علی (ع) آمده که حضرت فرمود:هرکس انگشتر زمرد بدست کند همانا زمرد گره گشا است ومشکل ساز نیست.(کافی ج۶ ص۴۷۱)

 از امام رضا (ع) انگشتر زبرجد به دست کردن  موجب آسانی است که در آن دشواری نیست .(حلیه المتقین)

فیروزه

فیروزه صاحبش را بی نیاز می کند

درروایتی از امام صادق (ع) آمده است که حضرت فرمود :دستی که انگشتر بانگین فیروزه داشته باشد نیازمند نخواهد بود. (وسائل الشیعه ج۵ ص ۹۴)

درر وایت دیگر از همان امام (ع) :دستی که فیروزه داشته باشد هیچ وقت نیازمند نمی شود.

فیروزه  هدیه جبرئیل به حضرت محمد (ص)

علی بن مهران میگوید:وارد خانه امام موسی کاظم (ع) شدم ودر انگشت اش انگشتری دیدم که نگین آن فیروزه بود ونقش آن (الله الملک) بود ومن نگاهم به این نگین زیادشد.حضرت فرمود:برای چه اینقدر به این نگین می نگری؟گفتم روایتی به من رسیده که حضرت علی (ع) نیز چنین نگینی داشته است حضرت فرمود:آن انگشتری را می شناسی ؟عرض کردم :نه.فرمود :این همان انگشتر است. فرمود میدانی به چه علت در دست من است ؟عرض کردم :نه.فرمود:این سنگی است که جبرئیل (ع) به حضرت رسول (ص) هدیه ووی آن را به امیرالمومنین هدیه کرد.بعد فرمود میدانی اسم این نگین چیست؟عرض کردم :نه.فرمود نام فارسی آن فیروزه و  به عربی این نگین را ظفر می نامند(ج۴۲بحار ص۷۰)

 

دعای کسی که انگشتر فیروزه دارد مستجاب است.

اما صادق(ع) میفرماید:رسول خدا(ص) فرمود:خداوند سبحان می فرماید :همانا من خجالت می کشم از بنده ای که دستهایش را به سوی من دراز کرده در حالی که انگشتری با نگین فیروزه دارد اینکه دعایش را اجابت نکنم ودست خالی برگردانم.(وسائل الشیعه ج۵ ص ۹۵)

جزع یمانی (سنگی سیاه دارای خالهای سفید وزرد وسرخ  درمعدن عقیق پیدا می شود)

 

وسوسه وحیله های شیطان را از شما بر میگرداند

امام سجاد (ع) از پدرش امیرالمومنین روایت کرد که حضرت علی(ع) فرمود:جزع یمانی بدست کنید که آن

وسوسه ها  وحیله های شیاطین را از شما برمی گردانند.(جامع الاخبار ص۱۳۵) 

ثواب نماز با جزع یمانی

امام رضا (ع) از پدرانش از علی(ع) فرمود:روزی رسول خدا (ص) آمد درحالی که در دست او انگشتری با نگین جزع یمانی بود.برای ما نماز خواند ووقتی نمازش تمام شد آن را به من داد وبه من فرمود:یا علی! این انگشتر را به دست راستت کن وبا آن نماز بخوان .آیا میدانی ثواب نماز خواندن با انگشتری که نگین جزع یمانی دارد هفتاد نماز است وجزع تسبیح می گوید واستغفار می کند وثوابش را به صاحبش می نویسند.

(عیون اخبار الرضا ج۲ص۱۳۲ )

بلور

در روایت امام صادق ازآثار بلور چیزی ذکر نشده است اما بلور را با عنوان (نگین بلور چه خوب است) بیان کرده است.(ثواب الاعمال ص۱۷۸)

نقش نگین های انبیاء وائمه

نقش نگین حضرت آدم(ع): لا اله الا الله محمد رسول الله بود باخود از بهشت به زمین آورد.

نقش نگین حضرت نوح :در روی انگشتر خود لا اله الا الله الف مره یا رب اصلحنی  حک کرد یعنی همان ذکری که خدای متعال به وی آموخت برای از ترس غرق شدن که هزار بار بگوید لا اله الاالله ووی به روی انگشتر حک کرد آن ذکر را به صورت لا اله الا الله الف مره یا رب اصلحنی

نقش نگین حضرت ابراهیم     

انگشتری  که خدای متعال  برای درامان ماندن حضرت ابراهیم از آتش به وی داد این نقش را داشت لا اله الا الله محمد رسول الله لاحول ولا قوه الا بالله فوضت امری الی الله اشتدّت ظهری الی الله حسبی الله وبه اذن خدا همان شد آتش سد وسلامت شد

 

نقش نگین حضرت موسی (ع) دو حرف بود که از تورات بیرون آورده شده بود اصبر توجز اصدق تنج :صبرکن تا مزد یابی راست بگو تا نجات یابی .

 

نقش نگین حضرت سلیمان (ع):سبحان من الجم الجن بکلماته

 نقش نگین حضرت عیسی (ع):دو حرف بود که از انجیل بیرون آورده بود :طوبی لعبد ذکر الله من اجله وویل لعبد نسی الله من اجله خوشا به حال بنده که یاد کرده شود خدا به سبب او ووای بربنده ای که خدا فراموش شود از خاطها به سبب او

 نقش نگین امام علی(ع): الملک لله  ودیگری انگشتر وی که نگینی از حدید صینی سفید صاف بود در هفت سطر بود که در جنگها وشدت ها در دست می کردند.

۱عندالشدائداعددت لکل هول لا اله الا الله ۲ولکل کرب لا حول ولا قوه الا بالله۳ ولکل مصیبه نازله حسبی الله ۴ولکل ذنب کبیره استغفر الله۵ ولکل هم وغم قادح ما شاء الله۶ ولکل نعمه متجدد الحمد لله۷ ما بعلی بن ابی طالب من نعم الله فمن الله.

نقش نگین امام حسن(ع):العزه لله

نقش نگین امام حسین(ع):ان الله بالغ امره

نقش نگین امام سجاد (ع):خزی وشقی قاتل الحسین بن علی (ع)

نقش نگین امام باقر(ع): رب لاتذرنی فردا

نقش نگین امام صادق(ع) مصباح کفعمی آورده شده است :الله خالق کل شیء ودیگر اللهم انت ثقتی فقنی شر خلقک

نقش نگین امام کاظم(ع):حسبی الله.

نقش نگین امام رضا (ع):حسبی الله

نقش نگین امام جواد (ع):نعم القادر الله

 

نقش نگین امام هادی (ع):الله ربی وهو عصمتی من خلقه

 

نقش نگین امام حسن عسکری (ع):در فصول الهمه نگین ایشان چنین آمده است (سبحان من له مقالید السموات والارض)   

نقش نگین انگشتر حضرت حجه (عج)

آنچه مسلم است حضرت (ع) ورثه ووصی یادگار اوصیاء وانبیاء می باشد .همانگونه که ذوالفقار حضرت علی (ع) و صحیفه حضرت فاطمه (س)ووسایل شخصی از قبیل انگشترهای ائمه ،مهر امامت و….  به امام (عج) رسیده است  پس میتواند نقش نگین امام عصر(عج) نقش نگین انبیاء یا ائمه (ص) باشد.

(منبع برگرفته از حلیه المتقین ومعجزه نگین علی رضا اسد اللهی فرد)

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

( رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَهً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۱۰ سوره کهف)

یاقوت

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير