به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
نه کوههای اطرافمان

آهواناز نا همواری کوه به خود شکایت کردند

چون کوه صاف شد خودرا در دام صیادان دیدند

پس نا همواریهای زندگی حکمتی از  خداوند است

پس از خدا بخواهیم که دلمان را آرام باشد

نه کو ههای اطرافمان…

یا علی مدد التماس دعا دارم

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير