به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
غمهای عالم

الهی زدل دارم تمام غمهای عالم


خدایا زکف رفته صبر و قرارم


ما نالم زبی وفایی.. بی وفایان

از دنیا و روز گار بسی غمناکم

ایام گل و بلبل

……………………….

گذشت ایام  بلبل و گل زار


جوانی رفت و شد گل خار

گر آهی کشم ز درد و غم روز گار

سوزد دشت و شقایق بسیار


عشق

…………………………………


بظاهر فریاد عشق را سر داده ایم

ولی عشق را زدل و یاد برُ ده ایم


گُل خوشبوی عشق خشکیده

در خت عشق ز باغ دل… برُ یده ایم

 

باید بدانیم

که با هم بودنمان

چقدر محدود است

پس شعله محبت را زیاد

کنید

یا علی مولا


دوستان خوبم خیلی التماس دعا دارم

چون امروز ۱۷۰ در جه حالم بد استLeave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير