به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
ضرب المثل……..

۱………………………….گدا.گدا پناه بر خدا

کسی که از نظر مالی خودش وضع خوبی ندارد دیگری ازش کمک بخواهد


۲……………………چاه  نکَن بهر کسی اول خودت بعد کسی


۳…………………………کَج دارومریز…..یعنی گج نگهدار که نریزد

۴…………چرب بِپا که سگ نبرد

۵…………………………………شریک دُذدو رفیق قافله

۶………………………………………….کسی که همیشه فال گوش ایستاده باشد

می گویند مثل کِنه به دیوار چسبیده

۷…………………………………….کاه مال خودت نیست کادان که مال خودت

است

کسی که زیاد پرُ خوری کند

۸……………………….آبمان توی یک جو نمی رود

دونفر که حرف همدیگر را در ک نکنند

۹……………………………….از آب گِل آلودماهی می گیرد

۱۰…………شتر دیدی ندیدی

۱۱………………..سواره  خبر پیاده نداره

۱۲……………….فلانی سر بریده هم ببیند

۱۳…………..گُل بود و به سبزه آراسته شد

۱۴….فلانی انش بار معرکه  شده

کسی که بین دونفر فتنه کند

۱۵……………………..خرِ .. ما از  بچگی دُم نداشت

۱۶……………..فلانی مار زیر کاه است

۱۷………………………….آتش می خورد خاکستر پس می دهد

التماس دعا

یا علی مولا

razminejad.ir

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير

  • Carpetspm: ???????,??????????! ...
  • فرنگیس: سلام علیکم لطف کردید سپاس...
  • فرنگیس: سلام علیکم لطف کردید با تشکر...
  • فرنگیس: سلام علیکم ممنونم لطف کردید...
  • فرنگیس: سلام علیکم نظرلطف شماست...