به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
فضیلت با وضو خوابیدن

 

امام صادق(ع) فرمود:پیامبر اکرم(ص) روزی به اصحاب فرمود:کدامیک از شما تمام روزها را روزه می گیرد و شبها را تماما بیدار است و هر روز یک ختم قرآن می خواند،سلمان گفت: من،یکی از اصحاب ناراحت شد و گفت یا رسول الله! سلمان یک ایرانی است که می خواهد بر ما قریشی ها افتخار کند سپس گفت او بیشتر روزها غذا می خورد و بیشتر شبها را خواب است و در روزها بیشتر ساکت است چگونه همه روزها روزه می گیرد و شبها بیدار می ماند و روزی یک ختم قرآن می خواند. 

پیامبر(ص) فرمود بس کن.ترا چه رسد،به مانند سلمان،از او سوال کن،تا ترا خبر دهد.سلمان در جواب آن مرد گفت:من هر ماه سه روز روزه می گیرم و خدا فرموده هر یک کار خیر ده برابر پاداش دارد و به علاوه ماههای شعبان و رمضان را نیز روزه دارم،اما بیداری تمام شب،از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود:هر که با وضو بخوابد گویا تمام شب را به عبادت بیدار مانده است و من با وضو می خوابم. اما ختم قرآن در هر روز،از پیامبر (ص) شنیدم که به علی(ع) می فرمود:مثل تو در امت من مانند((قل هو الله احد))است هر که یکبار بخواند یک سوم قرآن را و هر که دو بار بخواند دوسوم و هر که سه بار بخواند تمام قرآن را خوانده است،هر که (یا علی)ترا با زبان دوست دارد یک سوم ایمانش کامل و هر که با زبان و قلب ترا دوست دارد دو سوم ایمانش کامل شده و هر که با زبان و قلب ترا دوست دارد و با دست هم یاری کند ترا، ایمانش کامل است و افزود سوگند به خدا اگر اهل زمین ترا مانند اهل آسمانها دوست می داشتند هیچ کس به آتش،عذاب نمی شد. 
امام صادق(ع) فرمود:هر که با وضو به بستر رود بستر او همانند مسجد است و پیامبر(ص) فرمود:کسی که با وضو خوابیده اگر در آن شب بمیرد نزد خدا شهید است
التماس دعا دارم یا علی مولا
razminejad.ir

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير