به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
عشق

کسی که برای محبت حدی قائل می شود معنی محبت را نفهمیده است

 


اگر به انسانها عشق نمی ورزید و اعتماد ندارید به خدا نیز نمی توانید عشق بورزید یا اعتماد کنید

اندبشه عشق و نفرت به طور همزمان نمی تواند در ذهنتان وجود داشته باشد پس هرگاه به یکی

از آنها سرگرم باشید قطعا دیگری غایب است به دیگران اعتماد کنید و اقتدار .. ناشی از ان عمل

را صرف توکل به خدا کنید این کار سر شار از جادو ست .. معجزه ها و شگفتیها می آفریند     .. محبت

و اعتماد . نیروهایی پویا و زنده اند

 

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير