به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
سکرات مرگ

سکرات یعنی سختی ها و شداید مرگ را بیان می کند

یعنی لحظه احتصار و وضعیت محتصر و چگ.نگی قبض روح

ورجعت به دیار باقی را شرح مرگ یا سکرات مرگ نامیده اند

در کلام امیر المومنین علی علیه السلام مرگ را بدین صورت توصیف می کند

بلایی که بر سرشان می آید نا شدنی است.. سکرات مرگ از یک سو و اندوه از دست رفته ها

از سوی دیگر آنان را در  بر می گیرد..

دست و پا هایش همه سست می گردد رنگ رخسارش همه دگر گون می شود انگار رفته رفته مرگ

 در ایشان نفوذ می کند و مانع از سخن گفتن ایشان می شود. در حالی که مختصر در میان خانواده اش

با دیده اش می نگرد و با گوشش می شنود عقلش هنوز سالم است و فکرش بر جای است .می اندیشد

که عمرخویش را در چه راهی تباه ساخته است و روز گارش را در چه را در چه مسیری گذدانده است

اموالی را به یاد می آورد که گرد خود جمعنموده است ودر به است آوردنش از هیچ حرام و حلالی چشمپوشی نکرده است و از حلال و حرامش به مقدار روشن و مقدار ی متشبه بوده برگرفته است  

می بیند و بال اموالی که گرد آورده دامنگیرش شده و اکنون اواز دارایی هایش جدا می شود و آن را برای

وارثان خود باقی می گذارد اینان با آن ارث خوش می گذرانند و از آن بهرمند می گردند.. پس عیش و خوشی آن

ثوت برای دیگران/باز ماندگان/ و بار سنگین مسئو لیتش بر دوش اوست و گروگان او خواهد بود. اکنون حقیقت مرگ

وقتی حقیقت امر بر او آشکار می شود پشیمانی و حسرت دست به دندان بگیرد و از آنچه در طول زندگی خویش شیفته

و خواهانش بوده حال بیزار می گردد و آرزو می کند که ای کاش کسی که به حالش غبطه می خوردم و بر او حسد می ورزیدم

آن ثروت را فراهم ساخته بود و نه من…. مرگ همچنان در بدن او پیش می رود وبه جایی می رسد که گوش او مانند زبانش

از کار می ایستد او در میان خانواده اش است در حالی که نمی تواند سخن بگوید و حتی سخنی بشنود چشمان خود را می چرخاند

وچهره های اطرافیان را می نگرد حرکات زبانش را می بیند ولی صدای آنان را نمی شنود آنگاه مرگ بیشتر اورا در می آویزد

بینایی او مانند شنوایی اش گرفته می شود و روح از پیکرش خارج می گردد اکنون او لاشه ای است که در میان خانواده اش اقتاده

انان از نزدیک شدن به او وحشن دارند واز او فاصله می گیرند.. نه می تواند گریه کنندگان را همراهی کند و کسی را که او می خواند

پاسخ گوید.. پس اورا بر دوش می گیرند ودر گور می نهند و به دست عملش می سپارند و دیگران اورا نمی بینند..

دوستان خوبم….مرگ حق است و نوبتی ودیر وزود نمی شود ولی وقتش معین است وبه سراغ هر کس خواهد امد

والسلام

التماس دعا

منبع برگرفته از کتاب سکرات مرگ نوشته هادی خوبرو

 شبی که دیدم مُرده بودم

خودر را در بیتن قبر تنگ و تارک دیده بودم

ارترس بهوش گردیده بودم

سر رسید دو فرشته الهی

به من نگاه می کردند گاه گاهی

پرسیدند زمن سوالی

در جواب لال گریده بودم

شااز سروده خودم است سروده ام هنوز ناقص است

دارم رویش کار می کنم تا بعد

دعا می کنم دستهایت ببر بالا آمین بگو

خدایا

به ابروی امام زمان علیه السلام به بدیهای ما نگاه نکن

خدایا…آن کار هایی که ما کردیم و سبب شده تا نعمتهایت را از ما بگیری آن گناهان را بیا مرز

پر.وردگارا… ما را بیامرز! والدین ما را بیا مرز مهمات دینی و دنیایی و آخرویی ما را کفایت کن

پروردگارا…..به حرمت قرآن کریم در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما

همه مارا با معارف قرآن و اهل بیت علیه السلام آشنا بفرما

 آمین

والسلام علیکم ورحمه الله و بر کاته

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير