به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
ضرب المثل

۱…………..کسی که از یکی زیاد تعریف کند می گویند

انگار سر شیر آورده!

۲…………کسی که زیاد تکبر داشته باشد می گویند فلانی

 انگار از دماغ فیل افتاده

۳………………….کسی که خوب  قدر نیکی کردن نداند می گویند

فلانی مثل دیو است

۴…کسی که تب شدید دارد می گویند

فلانی مثل آتش می سوزد

۵………….کسی که بد اخلاق است می گویند

فلانی مثل برج زهر مار است/ برج… ماه

۶….کسی که زیاد زرنگ باشد می گویند فلانی

مثل تش هِسِن… یعنی فلانی مثل آتش هست

۷…سال فحط یاد کیت کُنُم

=سال قحط یار کی تو کنم

کسی که مشکلی دارد و لی دوستش کمکش نکند.. بعد بگوید اگر می دانستم

 کمکت می کردم

۸…کسی که زیاد فقط یک جا برود می گویند

انگار نا فِش آنجا بر یده اند

۹…کسی که ثروت زیادی داشته باشد و ولخرجی کند می گویند

باد آورده را باد می برد

۱۰…زنی که با حجاب با ایمان و با تقوا باشد می گویند

فلانی مثل ملائکه است

۱۱…به ادمی که بیکار است و کار نمی کند می گویند

فلانی کوچه ها متر می کندو می گر دد

۱۲……ابریشم چنان شد که پالون خَرون شد

خانواده بزرگ و اصیلی که با خانواده پائین از خودشان وصله ات کنند

۱۳٫٫به کسی که موهای بلند گذاشته باشد البته مرد

می گویند موهایش مثل یال اسب بلند گذاشته

۱۴…………..کسی که خوش لباس و خوش تیپ باشد می گویند

فلانی گونی هم بپوشد  خو ش لباس است

۱۵…کسی که همه را جذب خودش بکند می کویند فلانی

آب مهره به اش داده

۱۶٫٫کسی که قدر نا شناس باشد می گویند فلانی

آدم بی آب چشمی است

۱۷….کسی که بدون دعوتی همه جا حاضر باشد می گویند

خروس بی محل

۱۸٫٫کسی که یکی چیزی از  او بخواهد او جواب منفی بدهد

می گویند فلانی آب پاکی ریخت روی دستش

۱۹…نمک روی زخمم نپاش

 در مورد کسی که خودش ناراحت است دیگری هی در باره آن موضوع صبحت کند

۲۰……………..گدا گدا پناخ بر خدا

در مورد کسی که وضع مالی خوبی ندارد یکی از او کمک بخواهد

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير