به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
دلم ریش ریش کرد

خبر داری که هجرت مادر به ما چها کرد

دلم را ریش ریش و قلبم با غم مبتلا کرد

دیدم ملک در آ سمان سنگ می تر اشد

ندونستم که شیشه عمر مادر می تر اشد

مادر چو رفتی و بر نگشتی

دل من تا قیامت دا غدار تو گشتی

پس از دو سال .. مادر بعد از مرگت

هنوز هم ناله مادر————- مادر می آید سر قبرت

بدل گفتم از بهر هجر مادر………….. این قدر مکن فر یاد

که اندر خر من صبر آ تش ………………… افتا د

گذشت ایام گل و بلبل .و سبز ه زار

مادر ————–رفت . خواهر بکن ز هجر مادر———— ناله بسیار

گل از زمین سرزند————– از نو د گر  باره

مادر من رفت———————- دیگه نمی آید دگر باره

…..سروده خودم….ای آنکه می می خو انی یرای شادی رو ح مادر عزیز هجرت کرد ه ام صلوات…

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير