به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
گریه نمودن کوه وبه زبان آمدن او

روزی حضرت محمد به سفر می رفتند بر کو هی گذر کردند که از آن کوه اندک اندک آب ترشح می کرد و به دامان کوه

می ریخت بعضی از اصحاب از آنحال تعجب کردند حضرت فرمود که این کوه گریه می کند.بعد فرمود دوست دارید

که از این کوه سوال کنم و سبب گریه اش بر شما معلوم گردد؟ عرض کردند بلی یا رسو ل الله…..

آنحضرت فرمود ای کوه گریه تو را سبب چیست ؟ کوه بزبان عربی جواب داد چنانچه همه اصحاب شنیدند

که یا رسول الله روزی عیسی بن مریم بر من گذشت و این آیه می خواند

(فاتقواالنارالتی و قودهاالناس والحجارته………….یعنی از آتشی که آتشگیره آنآدمیان و سنگهاباشد

از ان روزکه این را شنیدم از خوف آتش گریانم حضرت فرمودند که ایمن باش  و گریه نکن که آن

  سنگ کبریت خواهد بود …می گویند در همان ساعت آن ترشح خشکیده ودر ان کوه کسی ترشح را ندید

………..از دست نوشته فرنگیس زرمی

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير