به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
حاضر جوابی ملا

روزی ملا رفته بود الاغ بخرد دهاتیها هم اجتماع کردند و بازار الاغ فروشی شلوغ بود

شخصی آنجا می گذشت گفت در این میدان بجز دهاتی و خر چیزی پیدا نمی شود ملا

پرسید شما دهاتی هستید؟گفت خیر ملا گفت پس حتما خر هستید؟

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير