به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
اشعار

برگو که چرا تو کفر گفتی               این حرف غلط چرا تو نوشتی

 

                     استاد بگفت ای خداوند                        دارم بر نور عهد سوگند

                   این نکته زمن نگشته صادر                           این طفل مگر شده ساحر

                مادر چه بدید حال فرزند                         زد نعره وزغصه موی خود کند

             به روی پسر نگاه می کرد                   فریاد وفغان آه می کرد

              از بهر پسر نیافت درمان             ناچار برفت نزد اخوان

                 گفتا که ایا برادرانم                     غمخوار وانیس ومهربانم

           بنگر که ملک بمن چها کرد              پیراهن صبر من جفا کرد

             فرند من پدر عدو شد                 در خیل عرب چه گفتگو شد

        از دست کنون اسیر شد                      درمانده وعاجز .فقیر شد

       گفتند مقصر گناه است                 یا انکه رئیس روسیاه است

   القصه به اتفاق ایشان                  رفتند بر نور دیده سلمان

سلمان چه بدید رفت از هوش           افتاد ز پا گشت خاموش

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير

  • Carpetspm: ???????,??????????! ...
  • فرنگیس: سلام علیکم لطف کردید سپاس...
  • فرنگیس: سلام علیکم لطف کردید با تشکر...
  • فرنگیس: سلام علیکم ممنونم لطف کردید...
  • فرنگیس: سلام علیکم نظرلطف شماست...