به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
پاک کردن.مناسب پنجره و شیششه ها و لکه های جو هر

برای پاک کردن آثار انگشت بر روی در ها و پنجر ه هایی که بسته می شود

باید پیازی را به دو قسمت کرده و آهسته آهسته به ان بمالید اگر روی

پیراهن و لباس شما لکه های جوهر افتاده است آب گو جه را به آن بمالید فو را لکه جو هر پا ک خواهد شد

فرنگیس

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير