به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
حریق در شکم

روزیوقت ظهر ملا که زیاد گرسنه بود ظرف آش داغی را سر کشید  از گلو تا شکمش سوخت

از درد بر خاسته ومی دوید پر سیدن ملا چرا می دوی؟ گفت در شکم من اتش سوزی شده اب بیاورید

بر من بریزید ولی مواظب باشید که شما ها آتش نگیرید

رزمی

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير