به یاد مادرم،،غروب غم انگیز،،،،،،

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
ماه های کهنه

از ملا پرسیدن زمانی که ماه تازه در آسمان پیدا می شود ماههای کهنه را چه می کنند ملا پاسخ داد ماههای کهنه را ریز ریز می کنند و با آنها ستاره می سازند

Leave a Reply

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير