دست نوشته ها ی یک مادر

این سایت به یادمادر هجرت کرده ام. است.با ذکر صلوات
فضیلت تلاوت سوره های قران

فضیلت تلاوت سوره ها ی قرآن

۱-سوره ی فاتحه: در زمان خاص اگر شخصی آن را بخواند خداوند او را به آرزوی مادی و معنوی می رساند .از بسیاری بلایا و مصائب نجات می یابد. و اگر کسی موقع خواب ۷ بار بخواند، غیرازمرگ همه چیزاومحافظت می شود. امام صادق (ع) فرمودند : اسم اعظم خداوند در سوره حمد است.در چند حدیث معتبر منقول است که بر هیچ بیماری و صاحب دردی هفتاد مرتبه خوانده نمی شود ، مگر اینکه درد ساکن می شود

مال وثروت – زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات- درمان بیماری ها – رهایی از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان – راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط – بخشایش گناهان پدر ومادر
۲- سوره بقره : اگر کسی به خواندن این سوره ادامه دهد، از هر گونه سحر و جادو و نظر بد محافظت می شود. رسول اکرم، صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم، فرمود: -برای هر چیز، قلّه‏ای است و قلّه ی قرآن، سوره ی بقره است. چنانچه در خانه‏ای خوانده شود، اگر در روز باشد تا سه روز شیطان وارد آن خانه نخواهد شد و اگر در شب باشد، تا سه شب از داخل شدن شیطان به آن، در امانند.-فضائل القرآن و آثاره فی النشأتین، ص ۵۸٫-هنگام صدقه دادن مستحبّ است، بخوانند: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،- سوره ی بقره، آیه ی ۱۲۷٫- پروردگارا، از ما بپذیر که توئی شنوای دانا .هنگام مواجهه با دشمن، سفارش شده بخوانند: ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی ال‏قوم الکافرین، – سوره ی بقره، آیه ی ۲۵۰- پروردگارا، بر ما – باران – صبر فرو ریز و گامهای ما را استوار بدار و ما را بر خدانشناسان پیروز گردان.
۳-سوره ی آل عمران : هر کسی این سوره را یک بار بخواند از وام ودین
بنده رهایی می یابد و خداوند از جایی که انتظار آن را ندارد، خرج حاصل می شود. درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زایمان رفع دیون آسان شدن مشکلات – ازدیاد روزی

۴- سوره ی نساء: اگر خوانده شود در تربیت بچه های تا ثیر دارد که با غیرت تربیت می شوند. زندگی خوشبخت نصیبشان می شود. خداوند آنان را موفق می کند. از امیرالمومنین علیه السلام منقول است : هر که سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از ضغطه یعنى فشار قبر ایمن گردد. (عین الحیات ، ج ۲، ص ۲۳۹٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۳٫ ثواب الاعمال ، ص ۲۲۳) پاداش الهی – حکم صدقه – رهایی از فشار قبر
۵- سوره ی مائده: هر کسی این سوره را ۴۰ بار بخواند خداوند متعال مال و ثروت فراوان نصیب او می کند. به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است : هر که سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ایمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرک نشود. (همان) هر کس قبل از صبح و قبل از حرف زدن سه بار آیه «ربنا انزل علینا مائده … خیر الرازقین» را بخواند (آیه ۱۱۴) رزق و روزی آن شخص در آن روز از جایی می رسد که گمان نداشته باشد. روز اول بعد از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت بخواند آنگاه تا ۴۰ روز هر روز رو به قبله ۱۰۰ صلوات بفرستدو آیه زیر را ۵۰ بار بخواند و در بین خواندن با کسی صحبت نکند که در گشایش امور بسیارموثر است . « اللهم ربنا انزل علینا . . . خیر الرازقین » ( آیه ۱۱۴) استقامت در توحیداعطای حسنات – بخشش گناهان
۶-سوره ی انعام : اگر این سوره را ۴۱ بار بخواند کارهایش رو به راه می شود. خداوند او را از شر دشمن حفظ می کند. به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است : سوره انعام یک دفعه نازل شد، و هفتاد هزار ملک آن را مشایعت کردند تا نزد حضرت رسول صلى الله علیه و آله آوردند، پس این سوره را تعلیم نمائید و بزرگ دارید، که اسم اعظم الهى درهفتاد موضع این سوره هست ، و اگر مردم بدانند در قرائتش چه فضیلت و ثواب هست هرگزترک ننمایند قرائتش را. (عین الحیات ، ج ۲، ص ۲۴۰٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۵٫ ثواب الاعمال ، ص ۲۲۵٫ کافى ، ج ۴، ص ‍ )و از عبدالله بن عباس منقول است : کسى که سوره انعام را هر شب بخواند، در روز قیامت از جمله ایمنان باشد، و به دیده خود هرگز جهنم را نبیند. (عین الحیات ، ج ۲، ص ۲۴۰٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۴٫ ثواب الاعمال ، ص ۲۲۵)و به سند معتبر از امام رضا علیه السلام منقول است که : سوره انعام را یک دفعه نازل ساختند و هفتاد هزار ملک مشایعت آن کردند، و آواز بلند کرده بودند به تسبیح و تکبیر و تهلیل تا نزد حضرت رسول صلى الله علیه و آله آوردند. پس هر که این سوره را بخواند، آن هفتاد هزار ملک تسبیح بگویند از براى او تا روز قیامت . (عین الحیات ، ج ۲، ص ۲۴۰٫ بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۴)و از امام محمد باقر علیه السلام منقول است : اگر علتى داشته باشى که خوف هلاک از آن داشته باشى ، سوره انعام را بخوان که مکروهى به تو نمى رسد از آن علت . (بحار، ج ۹۲، ص ۲۷۵٫ عین الحیات ، ج ۲، ص ۲۴۰) رفع بیماری – ستایش فرشتگان تا روز قیامت – استجابت حا جات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع ما لیخولیا – دفع بلایا

۷-سوره ی اعراف: هر کس این سوره را مدام بخواند از عذاب آخرت نجات می یابد. هر کس آیات زیر را بخواند و از خداوند بخواهد که خوابش کم شود به درستی که کم می شود .« ان ربکم الله الذی خلق السموات… قریب من المحسنین» (آیات ۵۴ تا ۵۶ ) برای آنکه خواب بر تو چیره نشود این آیه را بر آب بخوان وصورت خود را با آن آب بشوی.«و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی … اول المؤمنین » (آیه ۱۴۳) رفع بازخواست روز قیامت – همنشینی با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان
۸-سوره ی انفال: اگر یک نفر زندانی این سوره را ۷ بار بخواند خداوند او را، از هر گونه شری نجات می دهد. محافظت از نفاق – افتخار شیعه – شرمندگی دشمنان – شفاعت پیامبر در روز قیامت –محافظت در برابر تعدی – پیروزی در جنگ ها – درود فرشتگان – بخشندگی گناهان – ارتقای مقام
۹-سوره ی توبه:هر کس ۱۷ بار این سوره را بخواند آرزوهایش را خداوند براورده می کند. از شر دزدان و افراد شرور نیز حفظ می شود. جلوگیری از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش – اعطای حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پیری –آشکار شدن عیوب – اعطراف دزد
۱۰-سوره ی یونس: اگر هر کس این سوره را بخواند، خداوند غم و غصه را از او زائل می کند و محبت انسان ها را جلب می کند.
۱۱-سوره هود: اعطای حسنات –رستگاری روز قیامت – بر انگیخته شدن در گروه پیامبران – بخشوده شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پیروزی بر دشمنان – بیمناک شدن دشمنان از او – مقام شهید یافتن در روز قیامت
۱۲-سوره یوسف: چهره زیبا یافتن – رفع هراس – صالح شدن – دوری از زنا – آسان شدن سختی مرگ
۱۳- سوره ی رعد: هر کس این سوره ی جلیله را بخواند هم خودش و هم بچه هایش از شر اجنه ایمن می شوند و هر گونه حالت ترس از آنان زائل می شود. رهایی ازصاعقه –ورود به بهشت شفیع شدن برای خانواده –کمک به انقلاب علیه ظالمان اعطای حسنات استقامت در روز قیامت
۱۴-سوره ی ابراهیم: هر کس این سوره را ۷ بار بخواند از مضرات دشمن رها می شود و رضای پدر ومادر خود را بدست می آورد. رفع فقر وجنون ومصیبت –جلوگیری از گریه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشیر مادر –اعطای حسنات – رفع ناراحتی کودکان
۱۵-سوره ی حجر: هر کس ۳ بار بخواند، خداوند معاملات او را ا برکت می کند. اعطای حسنات- رفع فقر و جنون ومصیبت –ازدیاد شیر زنان –ازدیاد رزق حسن خرید و فروش و…
۱۶- سوره ی نحل: هر کس ۱۰۰ بار بخواند خداوند او را به مقصود خود می رساند. عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قیامت- از امام باقر(ع) نقل شده است: هرکس در هر ماه یکبار سوره نحل را بخواند از ضرر و زیان و غرامت (همچون ورشکستگی و زیانهای مالی) در امان باشد و از هفتاد نوع بلا که آسان ترین آنها جنون، جذام و پیسی است ایمن گردد، و خدا او را در بهشت عدن جای دهد
۱۷-سوره ی اسرا:هر کس ۷ بار بخواند، خداوند او را از حسودان و اهل فتنه حفظ می کند. کودکان زبان باز می کنند و سبب سخن فصیح می شود. شاهد ظهور حضرت قاِِِئم شدن –خطا نرفتن تیر –به سخن امدن کودک –قابل فهم شدن سختیها،، یا علی مدد التماس دعا دارم

» بدون دیدگاه
همدیگر را پیر نکنیم

yazahra:
یا حضرت رقیه س،،:
🚩#همدیگر_را_پیر_نکنیم
باور کنید تک تک آدمها زخمی اند.
هرکس‌ درد خودش را دارد،دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.
باور کنید ذهنها خسته اند،قلبها زخمی اند،زبانها بسته اند.
برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را.
یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذتبخش شود.
آدمها آرام آرام پیر نمیشوند.
آدمها در یک لحظه با یک تلفن،با یک جمله،یک نگاه،یک اتفاق،یک نیامدن،یک دیر رسیدن،یک باید برویم و با یک تمام کنیم پیرمی شوند.
آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند.
آدم را آدم ها پیر میکنند.
سعی کنیم هوای دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم.
همدیگر را پیر نکنیم..
:
،،:
:
،:
مذهبی،،،مسایل شرعی،،دعاها،،،:
https://telegram.me/joinchat/Co-flz7zwtRS8qOs61kZgw
@frazmi95،،،،،،،،،ٔ.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،👆👆👆جوین بزن بیا،،

» بدون دیدگاه
راههایی که فرد علاقمند به نماز شود

راههای علاقمند کردن فرد به نماز
۱٫ ایجاد تغییر و اصلاح رفتار به صورت ناگهانی بسیار دشوار است بنابراین باید صبر و تحمّل خود را افزایش دهید تا به تدریج و آهسته رفتار او را نسبت به نماز اصلاح کنید.
۲٫ در حق او دعا کنید و از خداوند بخواهید که به او کمک کند و موجبات اصلاح و هدایت او را فراهم نماید.
۳٫ رفتار شما با وى باید به گونه‏اى باشد که تحت تأثیر اخلاق، عواطف و نحوه برخوردتان قرار گیرد تا جایی که به افکار و اندیشه‏های شما – به عنوان یک فرد نماز خوان علاقه‏مند شود و با نفوذ در قلب و دل او بتوانید تغییری در فکر واندیشه وی ایجاد کنید؛ بنابراین ابتدا با عمل خود او را تشویق به نماز اول وقت و اعمال عبادی کنید یعنی خودتان نمازتان را سر وقت بخوانید و سایر احکام واجب را به همین صورت انجام دهید و با عمل به دستورات الهی او را دعوت به کارهای خوب و انجام وظایف شرعی کنید.
۴٫ مناسب است از افرادى که بر روى ایشان نفوذ بیشتری دارند استفاده کنید.در این راستا معاشرت با خانواده های متدین و ایجاد روابط خانوادگی با آنها و ارتباط دادن شوهرتان با دوستان مذهبی بسیار مفید خواهد بود.
۵٫ یکى از چیزهایى که باعث مى‏شود انسان در خواندن نمازهایش احساس تنبلى کند و آن را به تأخیر بیندازد، این است که فلسفه خواندن نماز برایش جا نیفتاده است و هیچ نیازى براى خواندن نماز احساس نمی‏کند . از او بخواهد با مطالعه کتابهایى که در زمینه معارف اسلامى و از جمله نماز نوشته شده است، آگاهى و شناخت خود را درباره فلسفه نماز و مفهوم نماز خواندن و… افزایش دهد.
۶٫ آیات یا احادیثی که در مورد اهمیّت نماز است در معرض دید او نصب کنید.
۷٫ در صورت همکاری با شما ولو یک گام، ایشان را مورد تشویق قرار دهید. برای این کار می توانید از هر چیزی که احتمال می دهید در تشویق او برای خواندن نماز مفید است به عنوان هدیه استفاده کنید. مثل سجاده, مهر و تسبیح کربلا، و …
همچنین شما می توانید برای اصلاح و هدایت ایشان از ابزار احساس و عاطفه استفاده کنید .
.
از اتفاقات پیرامونی خود جهت راهنمایی وی استفاده کنید به عنوان مثال شنیدن خبر مرگ ناگهانی دوستان و آشنایان و فامیل معمولا بسیار بر روی افراد تاثیر می گذارد و شما می توانید در چنین موقعیت هایی متذکر شوید که مرگ معلوم نیست چه موقع به سراغ ما بیاید و چه بسا فرصت جبران گذشته را به ما ندهد و اگر ما دست خالی به آن دنیا برویم سرنوشت بسیار بدی پیدا خواهیم کرد ؛ پس چه خوب است تا زنده ایم فرصت را غنیمت شمرده و برای خود ره توشه ای ذخیره نمائیم .

» بدون دیدگاه

آمار سایت

حدیث روز

ساعت

شعر 2

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

یا مولا علی

سایت شعر لوجنک

ديدگاههاي اخير

  • فرنگیس: سلام علیکم ...ممتونم لطف دارید. درست لست...من هم مثل شما......
  • bahar: سلام دوستان من رفلاکس معده دارم و ده ماهه زیر نظر پزشک متخصص...
  • Magda: Of the panoply of website I've pored over this has the most ...
  • فروشگاه اینترنتی: خدا قوت مادر خسته نباشید خیلی ممنون...
  • فروشگاه اینترنتی: خدا قوت مادر خیلی ممنون...